Členská schôdza 1.8.2020

Milí členovia,

pozývame Vás na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 1.8.2020 v Lipovom po vyhlásení Super BIS.

Program:

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Správa ekonóma
5. Správa poradcu chovu
6. Rôzne
7. Diskusia
8. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.
Výbor klubu

 

Podporte nás na Facebooku