Členská schôdza

Milí členovia,

výbor klubu vás pozýva na členskú schôdzu, ktorá sa bude konať 28.4.2018 v Dubovej pri Modre (v areáli futbalového štadióna) na Sokolskej ulici po skončení klubovej výstavy (približne o 13.30 hod.)

Program:
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Kontrola uznesení
4. Správa ekonóma
5. Správa poradcu chovu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Záver

Tešíme sa na Vás!
Výbor klubu

Podporte nás na Facebooku