Vážení vystavovatelia,

ďakujeme Vám, že ste prihlásili svojho psíka na našu Špeciálnu výstavu. Prijatie prihlášky bude potvrdené približne 1 týždeň pred konaním výstavy Potvrdením o prijatí – vstupným listom, ktorý obdržíte emailom.

V prípade nejasností môžete kontaktovať pani Moniku Pilnú.

Tešíme sa na stretnutie na Špeciálnej výstave 22.9.2018.