Klubová výstava 28.04.2018

Posudzovateľ: Ildikó Muzslai, HU

CHS Double Scotch

Posudzovateľ:

Ildikó Muzslai, HU

1. uzávierka: 29.3.2018

2. uzávierka: 12.4.2018

Sponzor Klubovej výstavy

Klubová výstava so zadávaním CAC/CAJC, Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých

Propozície PDF

PROPOZÍCIE  docx PROPOZÍCIE pdf
PRIHLÁŠKA docx PRIHLÁŠKA pdf

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme – doporučene na adresu:

Monika Pilná
Furmanská 9
SK-841 03 Bratislava

Program

Príjem psov od 9.30 – 10.00 hod.
Posudzovanie
od 10.15 hod.
Súťaže
po ukončení posudzovania BOB

Miesto konania

Futbalový štadió DUBOVÁ na ulici Sokolská.
GPS: 48.367483536, 17.343399525

Tituly a čakateľstvá

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
Klubový víťaz mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Klubový víťaz – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Klubový víťaz veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz ŠV mladých, Víťaz triedy veteránov
BOS – Najlepší z opačného pohlavia
BIS šteniat
– do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat
BIS dorastu
– do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu
BIS mladých
– do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých
BIS veterán
– do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej
BIS Funny – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB

Súťaže

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.
Dieťa a pes – pre dieťa vo veku od 3 do 9 rokov

Všeobecné ustanovenia

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Veterinárne predpisy

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.