Klubová výstava  & Špeciálna výstava 2 x CAC/CAJC v 1 deň!

Klubová výstava CAC 26.06.2021

Posudzovateľ:
ILDIKÓ MUZSLAI/HU

Špeciálna výstava CAC 26.06.2021

Posudzovateľ:
PÉTER MUZSLAI/HU

 

Pri prihlasovaní cez online systém je KV ako prvý deň a ŠV ako druhý deň výstavy. Ak chcete prihlásiť obidve výstavy, treba zaznačiť obidva dni, ak len KV tak prvý deň, ak len ŠV tak druhý deň.

Klubová výstava CAC (Klubový víťaz) a
Špeciálna výstava CAC (Špeciálny víťaz) –
obe so zadávaním CAC/CAJC  v jden deň 26.06.2021 LIPOVÉ.

Propozície

PROPOZÍCIE .doc  | PROPOZÍCIE pdf 
PRIHLÁŠKA
.doc  | PRIHLÁŠKA pdf

Spolu s prihláškou nezabudnite nahlásiť aj počet obedov!
(Členovia BBCK majú na každého prihláseného psa 1 obed zdarma)

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná,
Furmanská 9,
SK-841 03 Bratislava

Uzávierka

I. uzávierka 31.05.2021
II. uzávierka 15.06.2021

Program

Sobota 26.6.2021
PRÍJEM PSOV KV OD 8.45 – 9.00
POSUDZOVANIE KV OD 9.00
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB

Obed (balený v jednorázových baleniach) – 12.00 hod.

PRÍJEM PSOV ŠV OD 12.00 – 12.15
POSUDZOVANIE ŠV OD 12.30
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB

Super BIS – po skončení záverečných súťaží ŠV
Pohár starostky obce Lipové
Sprievodný program – ukážky výcviku a športu so psom

 

Miesto konania

LIPOVÉ – (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094)

Tituly a čakateľstvá obe výstavy

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Res.CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Klubový víťaz alebo Víťaz Špeciálnej výstavy, KV mladých alebo Víťaz ŠV mladých, KV Víťaz veteránov alebo Víťaz ŠV Veteránov
BOS – najlepší z opačného pohlavia
BIS mladšieho dorastu (šteniat) – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat.
BIS dorastu – do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu.
BIS mladých   do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul KV mladých alebo Víťaz ŠV mladých.
BIS veterán – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul KV veteránov alebo Víťaz ŠV veteránov
BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej.
BIS Funny – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny.
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB.

Tituly KLUBOVÁ VÝSTAVA
Klubový víťaz mladých – môžu získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAJC.
Klubový víťaz -môže získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAC.
Klubový víťaz veteránov – môže získať pes a suka ocenené známkou V1 v triede veteránov.

Tituly ŠPECIÁLNA VÝSTAVA
Víťaz ŠV mladých – môžu získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAJC.
Víťaz Špeciálnej výstavy – môže získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAC.
Víťaz ŠV veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov.

SUPER BIS – nastupujú všetky jedince s titulom BIS z KV a BIS zo ŠV
Pohár starostky obce Lipové – nastupujú všetky jedince zahraničných majiteľov bez ohľadu na pohlavie a vek.

Vystavovateľ sa prihlásením psa na výstavu zaväzuje dodržať všetky nariadenia vydané Hlavným hygienikom SR, MZ SR a MV SR spojené s pandémiou koronavírusu.

Súťaže

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince jedného plemena, pochádzajúce z jednej chovateľskej stanice, najmenej z dvoch rôznych spojení, t.j. min. po 2 rôznych otcoch alebo matkách.

Všeobecné ustanovenia

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného  poriadku  SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude potvrdené e-mailom. 
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že  sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Vystavovateľ sa prihlásením psa na výstavu zaväzuje dodržať všetky nariadenia vydané ÚVZ, Hlavným hygienikom SR, MZ SR a MV SR spojené s pandémiou koronavírusu.

Veterinárne predpisy

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.