Špeciálna výstava 15.09.2017

Posudzovateľ: Ing. Róbert Kanás, SK

CHS Flanagan

Špeciálna výstava so zadávaním CAC/CAJC, Špeciálny víťaz

Memorial Gabriely Horvath

Propozície PDF

PROPOZÍCIE  docx

Prihlášky bolo možné poslať aj v písomnej forme – doporučene na adresu:

Monika Pilná
Furmanská 9
SK-841 03 Bratislava

 

Program

Príjem psov od 8.30 – 9.00 hod.
Posudzovanie
od 9.30 hod. Prvé Bearded collie, následne Bobtaili
Súťaže
po ukončení posudzovania BOB

 

Miesto konania

Hala v areáli futbalového štadióna DUBOVÁ na ulici Sokolská.
GPS: 48.367483536, 17.343399525

Tituly a čakateľstvá

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
Víťaz ŠV mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Víťaz Špeciálnej výstavy – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz ŠV mladých, Víťaz triedy veteránov
BOS – Najlepší z opačného pohlavia
BIS šteniat
– do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat
BIS dorastu
– do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu
BIS mladých
– do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých
BIS veterán
– do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS
– do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB

 

Súťaže

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.
Dieťa a pes – pre dieťa vo veku od 3 do 9 rokov

Všeobecné ustanovenia

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Veterinárne predpisy

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.