Jubilejná špeciálna výstava
so zadávaním CAC/CAJC,
Jubilejný špeciálny víťaz
L I P O V É

Rozhodca: Soňa HELDOVÁ/SK

Soňa Heldová

Dátum konania: 04.09.2021

Miesto konania:

Lipové (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094).

1. uzávierka: 02. 08. 2021
2. uzávierka: 23. 08. 2021

www.onlinedogshows.sk

PRIHLÁŠKA PDF na stiahnutie 
PROPOZÍCIE PDF na stiahnutie 

Spolu s prihláškou nezabudnite nahlásiť aj počet obedov!
(Členovia BBCK majú na každého prihláseného psa 1 obed zdarma).

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná, Furmanská 9, SK-841 03 Bratislava.

PRÍJEM PSOV OD 9.30 – 10.00 hod.
POSUDZOVANIE OD 10.05 hod.
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB.

Obed (balený v jednorázových baleniach) od 12.30 hod

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
Jubilejný víťaz ŠV mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Jubilejný víťaz Špeciálnej výstavy – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Jubilejný víťaz ŠV veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz ŠV mladých, Víťaz triedy veteránov
BOS – najlepší z opačného pohlavia

BIS šteniat – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat
BIS dorastu – do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu
BIS mladých – do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých
BIS veterán – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej
BIS Funny – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB
Pohár starostky obce Lipové – nastupujú všetky jedince zahraničných majiteľov bez ohľadu na plemeno, pohlavie a vek.
Súťaže
Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.