Špeciálna výstava so zadávaním CAC/CAJC,
Špeciálny víťaz
L I P O V É

Rozhodca: Mgr. Nadežda Střalková/CZ

Mgr. Nadežda Střalková
Mgr. Nadežda Střalková/CZ

Dátum konania: 07.05.2023

Miesto konania:

Lipové (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094).

1. uzávierka:  05.03.2023

2. uzávierka:  26.03.2023

3. uzávierka:  23.04.2023

www.onlinedogshows.sk

PRIHLÁŠKA  na stiahnutie 
PROPOZÍCIE  na stiahnutie 

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná, Furmanská 9, SK-841 03 Bratislava.

PRÍJEM PSOV OD 10.00 – 10.15 hod.
POSUDZOVANIE OD 10.30 hod.
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB.

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
Víťaz ŠV mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Víťaz Špeciálnej výstavy – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Víťaz ŠV veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz ŠV mladých, Víťaz triedy veteránov
BOS – najlepší z opačného pohlavia

BIS šteniat – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat
BIS dorastu – do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu
BIS mladých – do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých
BIS veterán – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej
BIS Funny – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB

Súťaže
Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.