Výročná členská schôdza

Milí členovia,
Výbor klubu vás pozýva na Výročnú členskú schôdzu BBCK dňa 21.9.2019 v Dubovej pri Modre (areál futbalového štadióna – spoločenská miestnosť), po skončení špeciálnej výstavy.

Program Výročnej členskej schôdze:

1. Otvorenie
2. Voľba mandátovej, návrhovej a volebnej komisie
3. Voľba členov výboru
4. Informácia o činnosti klubu
5. Informácia poradcu chovu
6. Informácia ekonóma klubu
7. Zmeny chovateľského poriadku BBCK v súlade so zmenami chovateľských poriadkov SPZ a SKJ
8. Plán akcií na rok 2020
9. Rôzne
10. Diskusia

 

Podporte nás na Facebooku