Zmena termínov klubových akcií

26.06.2021 Klubová výstava s CAC – Lipové
26.06.2021 Špeciálna výstava s CAC – Lipové
04.09.2021 Jubilejná špeciálna výstava s CAC – miesto neurčené