3rd Club Show Bratislava 1994

Judge: Ing. Petr Poláček, CZ

MALES – PUPPY CLASS
VP1 – Lovely Black Vanilka, maj.: Dana Volková/CZ

MALES – JUNIOR CLASS
Ex.1, Junior Winner, Best dog from kennel Deadro – Fredy Dea-Dro, maj.: Ing. Kováčová Viera/SK

MALES – OPEN CLASS
Ex.1, CAC, Club Winner – Apač Ze země jezer, maj.: Zuzana Tamášová/SK
Ex.2, Res. CAC – Cameron Black Od Špačku, maj.: Ing. Dagmar Škorvánková/SK
Ex.3 – Alexis Black Boajmo, maj.: Kolda Jiří/SK
Ex.4 – Achil Z Aušperka, maj.: Ing. Beata Hidehgétyová/SK

MALES – CHAMPION CLASS
Ex.1, CAC – Ch. Igor Modrá CS, maj.: Mojmír Král/SK

FEMALES – JUNIOR CLASS
Ex.1, Junior Winner – Fanny Dea-Dro, maj.: Eva Bodnárová/SK
Ex.2 – Olanta Black Modrá, maj.: Mária Čížová/SK
VG – Emanuela Black Černý faun, maj.: MVDr. Ada Krajňáková/SK

FEMALES – OPEN CLASS
Ex.1, CAC, Club Winner, BOB – Enigma Brown Bukaj, maj.: Jaroslava Dejmková/CZ
Ex.2, Res. CAC – Caramela Brown Z Jelmáku, maj.: Dana Volková/CZ
Ex.3 – Bea Black Hnědá, maj.: Judita Mádelová/SK
Ex.4  – Dona Vanilka, maj.: Volkovi/CZ

FEMALES – CHAMPION CLASS
Ex.1, CAC – Ch. Cora Vanilka, maj.: Dana Volková/CZ