III. Klubová výstava Bratislava, 1994

Posudzovateľ: Ing. Petr Poláček, CZ

PSI/MALES
Tr. dorastu
VN1 – Lovely Black Vanilka, maj.: Dana Volková/CZ

Tr. mladých
V1, Víťaz mladých, Najkrajší jedinec chov. stanice DEA-DRO – Fredy Dea-Dro, maj.: Ing. Kováčová Viera/SK
Tr. otvorená
V1, CAC, Klubový víťaz – Apač Ze země jezer, maj.: Zuzana Tamášová/SK
V2, Res. CAC – Cameron Black Od Špačku, maj.: Ing. Dagmar Škorvánková/SK
V3 – Alexis Black Boajmo, maj.: Kolda Jiří/SK
V4 – Achil Z Aušperka, maj.: Ing. Beata Hidehgétyová/SK

Tr. šampiónov
V1, CAC – Ch. Igor Modrá CS, maj.: Mojmír Král/SK

SUKY/FEMALES
Tr. mladých
V1, Víťaz mladých – Fanny Dea-Dro, maj.: Eva Bodnárová/SK
V2 – Olanta Black Modrá, maj.: Mária Čížová/SK
VD – Emanuela Black Černý faun, maj.: MVDr. Ada Krajňáková/SK

Tr. otvorená
V1, CAC, Klubová víťazka, BOB – Enigma Brown Bukaj, maj.: Jaroslava Dejmková/CZ
V2, Res. CAC – Caramela Brown Z Jelmáku, maj.: Dana Volková/CZ
V3 – Bea Black Hnědá, maj.: Judita Mádelová/SK
V4  – Dona Vanilka, maj.: Volkovi/CZ

Tr. šampiónov
V1, CAC – Ch. Cora Vanilka, maj.: Dana Volková/CZ

BOB - Enigma Brown Bukaj, 
maj.: Jaroslava Dejmková/CZ