[]
1 Step 1
Online prihláška za člena klubu BBCK
Priezvisko
Meno
Titul
Ulica, č. domu
0 /
PSČ, mesto
0 /
Web stránka
0 /
Telefón
0 /
Vek /najmenej 15 rokov/
0 /
Štátna príslušnosť
0 /
Druh členstva
Vlastním plemeno
Dokument
Nahrať dokument

Prijatie prihlášky podlieha schváleniu výborom klubu a uhradeniu zápisného poplatku a členského príspevku.

Dátum
Hodnotenie našej web stránkyNašli ste všetky potrebné informácie?

Súhlasím so zverejnením môjho mena a adresy v klubovom Spravodaji / Ročenke a na internetových stránkach klubu BBCK.

Odoslaním prihlášky potvrdzujem, že som sa dôkladne oboznámil/a so Stanovami klubu, Chovateľským a Disciplinárnym poriadkom. Zaväzujem sa dodržiavať všetky ustanovenia Stanov, Chovateľského a Disciplinárneho poriadku a oboznamovať sa so všetkými aktualizáciami.Prehlasujem, že som v minulosti nespolupracoval a ani v budúcnosti nebudem spolupracovať s obchodníkmi so psami a nebudem odchovávať šteňatá bez preukazu o pôvode.

Previous
Next

Čo s prihláškou urobiť?

Čitateľne vyplnenú prihlášku s priloženým dokladom o zaplatení vstupného poplatku a ročného členského príspevku zašlite prosím, na adresu tajomníka klubu BBCK.

Platiť je možné prevodom, alebo priamym vkladom na účet klubu BBCK:

Číslo účtu: 2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN: SK02 1100 0000 0029 42015221
SWIFT: TATR SK BX
Majiteľ/názov účtu:
Bobtail & Bearded collie klub,
Drieňová 11, 82103 Bratislava
Adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava