Prihláška za člena BBCK

Prihláška za člena BBCK

Prijatie prihlášky podlieha schváleniu výborom klubu a uhradeniu zápisného poplatku a členského príspevku.

Čo s prihláškou urobiť?

Čitateľne vyplnenú prihlášku s priloženým dokladom o zaplatení vstupného poplatku a ročného členského príspevku zašlite prosím, na adresu tajomníka klubu BBCK.

Platiť je možné prevodom, alebo priamym vkladom na účet klubu BBCK:

Číslo účtu: 2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN: SK02 1100 0000 0029 42015221
SWIFT: TATR SK BX
Majiteľ/názov účtu:
Bobtail & Bearded collie klub,
Drieňová 11, 82103 Bratislava
Adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava