CEA a PRA ochorenia očí u Bearded collie

Na základe informácií z Anglicka, z prostredia klubu chovateľov Bearded collie, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na dedičné ochorenia očí u plemena Bearded collie, ktoré sa v poslednom období rozmohli – a to: Anomália oka kólií – Collie Eye Anomally (CEA) a Progresívna retinálna atrofia (PRA).
So súhlasom MVDr. Hanky Ťokovej, chovateľky Bearded collie v chovateľskej stanici Emiel Regis, by sme Vám radi sprostredkovali základné informácie o týchto ochoreniach.
Radi by sme vás, všetkých nielen chovateľov ale aj majiteľov Bearded collie, vyzvali pridať sa k zodpovedným a nechať vyšetriť vašich miláčikov na tieto očné ochorenia.

Zoznam laboratórií, ktoré vykonávajú certifikované DNA vyšetrenia:
www.slovgen.sk
www.laboklin.sk