Pravidlá

Oznamujeme, že členská schôdza schválila zmenu podmienok klubových šampionátov od 1.1.2018. Viac TU.

Podmienkou zaradenia psa do súťaže je dodanie nasledovných materiálov:
– spísané výstavy
– výpočet bodov
– fotografia psa.

Vyhodnotenie bude uverejnené na internetovej stránke klubu. KJCH, KCH, KECH, KVCH a KFCH obdržia diplom a vecnú cenu na nasledujúcej Klubovej alebo Špeciálnej výstave.

 

TABUĽKA BODOVÉHO HODNOTENIA

 

Klubový Junior šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.

Titul bude priznaný ak získa:

 1. výbornú v triede mladých na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
 2. preukáže sa získaním CAJC na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave.

Klubový šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK
 • Body sa získavajú po neobmedzenú dobu, až po dosiahnutie požadovaného počtu bodov. Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Body sa zarátavajú z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Pes môže vynechať nejakú výstavnú sezónu, nevypadáva zo súťaže.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa na dvoch klubom organizovaných výstavách BBCK (klubovej, špeciálnej) v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:

 • 2 x Výbornú 1 alebo Výbornú 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
 • preukáže sa získaním CAC na hociktorej národnej alebo vyššej (medzinárodnej, európskej, svetovej) výstave.
 • dosiahne počet bodov: psi 300, suky 250

Klubový Elite šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť psy v majetku členov BBCK
 • Podmienkou je predchádzajúce získanie titulu Klubový šampión BBCK
 • Jedinec musí získať tituly CAC na výstavách organizovaných BBCK (klubovej, špeciálnej) . Titul je jednorázový.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:

– pes: 4 x CAC na výstavách organizovaných BBCK
– suka 3 x CAC na výstavách organizovaných BBCK

Klubový veterán šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK.
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:

1 x V1 v triede veteránov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
2 x V1 v triede veteránov na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave.

Klubový FUNNY šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť psy v majetku členov BBCK
 • Jedinec musí získať 4 x známku Výborný v triede Funny na výstavách organizovaných BBCK (klubovej, špeciálnej) . Titul je jednorázový.

Klubový Funny šampión je pre psíkov, ktorí sa z dôvodu nejakého handycapu nemôžu zúčastniť riadnych výstavných tried: neštandardné jedince, kryptorchidi, chudozubé jedince, ostrihaní, krívajúci po operácii a pod.

Podporte nás na Facebooku