Klubové súťaže

Základné pravidlá

Podmienkou zaradenia psa do súťaže o ktorýkoľvek šampionát je členstvo majiteľa psa v BBCK po dobu 12 mesiacov pred podaním žiadosti o klubový šampionát a dodanie nasledovných materiálov:
– spísané výstavy (viď príslušná žiadosť)
– fotografia psa.

Vyhodnotenie bude uverejnené na internetovej stránke klubu. KJCH, KCH, KECH, KVCH a KFCH obdržia diplom a vecnú cenu na nasledujúcej Klubovej alebo Špeciálnej výstave.

Klubový Junior šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.

Titul bude priznaný ak získa:

 1. výbornú v triede mladých na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
 2. preukáže sa získaním 2x CAJC na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave organizovanej na Slovensku pod záštitou SKJ.
  ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Klubový šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Výsledky sa zarátavajú z triedy strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. Pes môže vynechať nejakú výstavnú sezónu, nevypadáva zo súťaže.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa na dvoch klubom organizovaných výstavách BBCK (klubovej, špeciálnej) v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:

 • 2 x Výbornú 1 alebo Výbornú 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej alebo šampiónov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
 • preukáže sa získaním 5x CAC na hociktorej národnej alebo vyššej (medzinárodnej, európskej, svetovej) výstave z toho minimálne 3x na výstave organizovanej na Slovensku pod záštitou SKJ.
  ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Klubový Elite šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť psy v majetku členov BBCK
 • Podmienkou je predchádzajúce získanie titulu Klubový šampión BBCK
 • Jedinec musí získať tituly CAC na výstavách organizovaných BBCK (klubovej, špeciálnej) . Titul je jednorázový.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:

– pes: 4x CAC na výstavách organizovaných BBCK
– suka 3x CAC na výstavách organizovaných BBCK
ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Klubový veterán šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť všetci členovia BBCK.
 • Ak je už raz titul udelený, jedinec automaticky vypadáva zo súťaže. Titul je jednorazový.
 • Jedinec je povinný zúčastniť sa Klubovej alebo Špeciálnej výstavy.

Titul bude priznaný ak jedinec získa:
1 x V1 v triede veteránov na Klubovej alebo Špeciálnej výstave SK BBCK.
2 x V1 v triede veteránov na hociktorej národnej alebo medzinárodnej výstave.
ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

Klubový FUNNY šampión BBCK

 • O titul môžu súťažiť psy v majetku členov BBCK
 • Jedinec musí získať 4 x známku Výborný v triede Funny na výstavách organizovaných BBCK (klubovej, špeciálnej) . Titul je jednorázový.

Klubový Funny šampión je pre psíkov, ktorí sa z dôvodu nejakého handycapu nemôžu zúčastniť riadnych výstavných tried: neštandardné jedince, kryptorchidi, chudozubé jedince, ostrihaní, krívajúci po operácii a pod
ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE