Kontakt

Ing. Katarína Bilá

PREDSEDA KLUBU | PORADCA CHOVU
Drieňova 11
821 03 Bratislava
e-mail: [email protected]
mobil: 0911 615 736

Eleonóra Jamborová

PODPREDSEDA
Pažitná 44
917 01 Trnava
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 328 772

Monika Pilná

TAJOMNÍK
946 14 Lipové 42
e-mail: [email protected]
mobil: 0944 308 931

Disciplinárna komisia:
Blanka Pásztó
Erika Bencsíková
Ľuboš Jambor

Kontrolór klubu:
Hanáková Laura

Ing. Katarína Bilá

Drieňova 11
821 03 Bratislava
e-mail: [email protected]
mobil: 0911 615 736

Eleonóra Jamborová

Pažitná 44
917 01 Trnava
e-mail: [email protected]
mobil: 0905 328 772

Monika Pilná

946 14 Lipové 42
e-mail: [email protected]
mobil: 0944 308 931