Inzercia

Ako inzerovať

Požiadavky na dodanie podkladov:

  • max. tri obrázky/fotky, minimálna šírka 750px
  • text dodaný neoštýlovaný v dokumente Word

alebo

  • pripravený inzerát o šírke 750px vo formáte jpg, ktorý bude vložený na stránku bez korekcie /ako obrázok/.

Ak neviete fotografiu upraviť, pošlite nám originál, webmaster ju spracuje.

Dĺžka doby uverejnenia inzerátu: 3 mesiace (pre členov klubu na požiadanie aj dlhšie).

Inzerciu zasielať SEM.

Nečlenov klubu prosíme o dodanie dokladu o úhrade platby za inzerciu.