Poplatky

Platby poukazujte na účet klubu  2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN:
SK02 1100 0000 0029 42015221
BIC: TATRSKBX
majiteľ/názov účtu:
Bobtail & Bearded collie klub, Drieňová 11, 82103 Bratislava
adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 35 €.

Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psíka. V takýchto prípadoch platí jednorazový vstupný poplatok.

Príspevok/úkon     

člen BBCK

nečlen BBCK

Členský príspevok

30€ (minimum)

Zápisný poplatok nového člena

15€

Vystavenie odporúčania na párenie

10€

50€

Poplatok za registráciu vrhu bez ohľadu

na počet šteniat

50€

100€

Kontrola vrhu poradcom chovu

(na vyžiadanie)

25€
+ reálne náklady
na cestovné

75€
+ reálne náklady
na cestovné

Inzercia na webstránke

zdarma

100€

Inzercia v katalógu, spravodaji

zdarma

30€

Výstavné poplatky

Člen BBCK

Nečlen BBCK

 

1. uzáv.

2. uzáv.

3. uzáv.

1. uzáv.

2. uzáv.

3. uzáv.

Za prvého psa

35€

40€

50€

45€

50€

60€

Za druhého a ďalšieho psa

30€

35€

45€

40€

45€

55€

Trieda šteniec, dorast, veterán, čestná

20€

25€

35€

30€

35€

45€

Trieda funny

15€

20€

30€

20€

25€

35€

Súťaže

20€

25€

35€

30€

35€

45€