Poplatky

Platby poukazujte na účet klubu  2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN:
SK02 1100 0000 0029 42015221
BIC: TATRSKBX
majiteľ/názov účtu:
Bobtail & Bearded collie klub, Drieňová 11, 82103 Bratislava
adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 35 €.

Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psíka. V takýchto prípadoch platí jednorazový vstupný poplatok.

Príspevok/úkon     

člen BBCK

nečlen BBCK

Členský príspevok

25,00 € (minimum)

Zápisný poplatok nového člena

15,00 €

Vystavenie odporúčania na párenie

10,00 €

50,00 €

Poplatok za registráciu vrhu bez ohľadu na počet šteniat

50,00 €

100,00 €

Kontrola vrhu poradcom chovu

(na vyžiadanie)

25,00 € + reálne náklady na cestovné

75,00 € + reálne náklady na cestovné

Inzercia na webstránke

zdarma

100 €

Inzercia v katalógu, spravodaji

zdarma

30 €

Výstavné poplatky

Klubová/Špeciálna výstava

Člen BBCK

Nečlen BBCK

 

1. uz.

2. uz.

1. uz.

2. uz.

Za prvého psa

30,00 €

35,00 €

40,00 €

45,00 €

Za druhého a ďalšieho

25,00 €

30,00 €

35,00 €

40,00 €

Trieda šteniec, dorast, veterán, čestná

15,00 €

20,00 €

25,00 €

30,00 €

Trieda funny

10,00 €

15,00 €

15,00 €

20,00 €

súťaže

15,00 €

20,00 €

20,00 €

25,00 €