Poplatky

Platby poukazujte na účet klubu  2942015221/1100 – Tatra Banka
IBAN:
SK02 1100 0000 0029 42015221
BIC: TATRSKBX
majiteľ/názov účtu:
Bobtail & Bearded collie klub, Drieňová 11, 82103 Bratislava
adresa banky:
Tatra banka, Hodžovo námestie, Bratislava

Nezaplatenie členského poplatku po dobu viac ako 1 rok má za následok automatické stratenie riadneho členstva v klube. Ak sa bývalý člen bude chcieť opätovne prihlásiť, musí zaplatiť spolu s členským poplatkom opätovný vstupný poplatok 35 €.

Opätovný vstupný poplatok záujemca o členstvo neplatí v prípade, ak nie je členom dlhšie ako 3 roky, alebo v prípade zrušenia členstva z dôvodu úmrtia psíka. V takýchto prípadoch platí jednorazový vstupný poplatok.