Ocenenia SKJ

V rámci osláv 25. výročia založenia Slovenskej kynologickej jednoty boli Slovenskou kynologickou jednotou odmeňované osobnosti slovenskej kynológie. Medzi ocenenými boli aj 4 členovia nášho klubu.

Zlatou medailou SKJ v kategórii Chov – exteriér bola ocenená pani Monika Pilná, Striebornou medailou SKJ v kategórii Chov – exteriér bol ocenený pán Ing. Róbert Kanás, Bronzovou medailou SKJ v kategórii Chov – exteriér bola ocenená pani Blanka Pásztóová, Čestným uznaním SKJ bola ocenená pani Andrea Burdátšová.

Pri príležitosti osláv 20. výročia založenia SKJ dňa 8.5.2014 v Banskej Bystrici boli odovzdané strieborné, bronzové medaily a čestné uznania kynológom za ich dlhoročnú aktívnu činnosť a osobný prínos pre rozvoj slovenskej kynológie.

Medzi ocenenými bola aj členka nášho klubu, chovateľka plemena Bearded collie, majiteľka chovateľskej stanice KASITERIT, pani Monika Pilná.

Slovenská kynologická jednota ocenila pani Pilnú striebornou medailou SKJ za mimoriadne zásluhy v oblasti chovu plemien Briard a Bearded collie.

V mene klubu pani Pilnej blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej chovateľskej činnosti.