História

1986

V roku 1986 sa narodil prvý vrh bearded collie na Slovensku zapísaný ešte pod hlavičkou Klubu kólií a šeltií. V roku 1990 sa pár nadšencov na čele a Mojmírom Králom, Deanou Zelinovou a Zuzanou Pladerovou rozhodlo založiť samostatný klub s počtom členov 17.

1990

BBCK bol založený v roku 1990 pod názvom Bearded collie klub a zastrešoval plemeno bearded collie. Pripájame pár útržkov prvej web stránky klubu vo forme pdf na lepšie utvorenie si obrazu o chovných jedincoch a diania v klube počas jeho prvých rokov existenice.

Prvou registrovanou Bearded collie na Slovensku bola hnedá suka Snurka vom Hoesch nar: 17.12.1984, import z Nemecka. CHS Deadro, Deana Zelinova. Plemeno bolo priradené do Klubu kólií a šeltií.

1992

V roku 1992 sa konala I. Klubová výstava v Nitre so zadávaním titulu Klubový víťaz.

1997

V roku 1997 pribudla Špeciálna výstava. Do klubu vstúpilo plemeno Border collie, v tej dobe zastúpené jedinou čierno-bielou sučkou Collie Czechmate, nar.: 2.5.1996. Majiteľ Ing. Ladislav Klass, vlastnil CHS Te Pito O Te Henua.

2000

približne v tomto roku vstúpilo do klubu aj plemeno Old Elnglish Sheepdog (Bobtail).

Dokumenty neboli upravené, iba skopírované.