Klubová výstava
so zadávaním CAC/CAJC,
Klubový víťaz
21.09.2024, L I P O V É

Rozhodca: Kerstin Selle/DE
CHS Philemon

Kersten Selle
Kersten Selle/DE

Dátum konania: 

21.09.2024

Miesto konania:

Lipové (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094).

1. uzávierka: 15.07.2024
2. uzávierka: 12.08.2024
3. uzávierka: 08.09.2024

www.onlinedogshows.sk

PRIHLÁŠKA pdf na stiahnutie
PROPOZÍCIE pdf na stiahnutie 

Spolu s prihláškou nezabudnite nahlásiť aj počet obedov
do 08.9.2024 na email: [email protected]
(Členovia BBCK majú na každého prihláseného psa 1 obed zdarma).

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná, 94614  Lipové  42 Slovensko.

šteniat 3 – 6 mesiacov
dorast 6 – 9 mesiacov
mladých 9 – 18 mesiacov
stredná 15 – 24 mesiacov
otvorená od 15 mesiacov
pracovná od 15 mesiacov priložiť pracovný certifikát
šampiónov od 15 mesiacov
veteránov od 8 rokov
čestná pre psy s titulom ICH, CH, KV a NV 

PRÍJEM PSOV OD 10.00 – 10.30 hod.
POSUDZOVANIE OD 10.30 hod.
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB.

Tituly a čakateľstvá 

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých

CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov

Res.CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC

Klubový víťaz mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC

Klubový víťaz – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC

Klubový víťaz veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov

Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz veteránov

BOS – najlepší z opačného pohlavia

BIS šteniat – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat

BIS dorastu – do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu

BIS mladých – do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Klubový víťaz mladých

BIS veterán – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov

BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej

BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB.

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.

Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.

Súťaž mimo výstavy

Pohár starostky obce Lipové – nastupujú všetky jedince zahraničných majiteľov bez ohľadu na plemeno, pohlavie a vek. Víťaza vyberie osobne pani starostka.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.

Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.

Výstavné poplatky

Člen BBCK

Nečlen BBCK

 

1. uzáv.

2. uzáv.

3. uzáv.

1. uzáv.

2. uzáv.

3. uzáv.

Za prvého psa

35 €

40 €

50 €

45 €

50 €

60 €

Za druhého a ďalšieho psa

30 €

35 €

45 €

40 €

45 €

55 €

Trieda šteniec, dorast, veterán, čestná

20 €

25 €

35 €

30 €

35 €

45 €

Súťaže

20 €

25 €

35 €

30 €

35 €

45 €

Obed

1 pes/1osoba zdarma

7 €

7 €