Klubová výstava so zadávaním CAC/CAJC, Klubový víťaz

27.04.2019 

Posudzovateľ

 Charlot Sandberg/S, kennel FARMARENS

Klubová výstava so zadávaním CAC/CAJC, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz

DUBOVÁ PRI MODRE, areál futbalového štadióna, Sokolská ulica

PROPOZÍCIEdocx 
PRIHLÁŠKA
docx 


Online prihlásenie www.onlinedogshows.sk


Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme – doporučene na adresu:
Monika Pilná
Furmanská 9
SK-841 03 Bratislava

Príjem psov od 9.30 – 10.00 hod.
Posudzovanie
od 10.05 hod. 
Súťaže
po ukončení posudzovania BOB

 

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov
Res. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC
Klubový víťaz mladých – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC
Klubový víťaz – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC
Klubový víťaz veteránov – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Klubový víťaz, Klubový víťaz mladých, Klubový víťaz veteránov
BOS – Najlepší z opačného pohlavia
BIS šteniat
– do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat
BIS dorastu
– do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu
BIS mladých
– do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých
BIS veterán
– do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov
BIS Funny – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny
BIS
– do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB

 

Najkrajší pár psov – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
Chovateľská skupina – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.
Najlepší plemenník – pre otca a najmenej 3 jeho potomkov, ktorí boli na výstave posúdení. Plemenník nemusí byť prihlásený a ani prítomný.
Najlepšia plemenná suka – pre matku a najmenej 3 jej potomkov, ktorí boli na výstave posúdení. Matka nemusí byť prihlásená a ani prítomná.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené. Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.