Klubová výstava
so zadávaním CAC/CAJC,
Klubový víťaz
L I P O V É

Rozhodca: Linda Voláriková/SK

Linda Volariková/SK

Dátum konania: 14.05.2022

Miesto konania:

Lipové (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094).

1. uzávierka: 11.04.2022
2. uzávierka: 02.05.2022

www.onlinedogshows.sk

PRIHLÁŠKA PDF na stiahnutie 
PROPOZÍCIE PDF na stiahnutie 

Spolu s prihláškou nezabudnite nahlásiť aj počet obedov!
(Členovia BBCK majú na každého prihláseného psa 1 obed zdarma).

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná, Furmanská 9, SK-841 03 Bratislava.

PRÍJEM PSOV OD 9.45 – 10.00 hod.
POSUDZOVANIE OD 10.05 hod.
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB.

Obed (balený v jednorázových baleniach) od 12.30 hod

Tituly a čakateľstvá 

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov.
Res.CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC.
Víťaz plemena (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Klubový víťaz, KV mladých, KV Víťaz veteránov
BOS – najlepší z opačného pohlavia
BIS mladšieho dorastu (šteniat) – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat.
BIS dorastu –  do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu.
BIS mladých –  do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul KV mladých.
BIS veterán –  do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul KV veteránov.
BIS čestných tried – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej.
BIS Funny –  do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny.
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB.
Klubový víťaz mladých môžu získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAJC.
Klubový víťaz môže získať pes a suka ocenené čakateľstvom CAC.
Klubový víťaz veteránov – môže získať pes a suka ocenené známkou V1 v triede veteránov.

Pohár starostky obce Lipové – nastupujú všetky jedince zahraničných majiteľov bez ohľadu na pohlavie a vek.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.