Klubová výstava Kamenný mlyn, 23.8.2014

Rozhodkyňa/ judge: Heidi Poschacher, A

Bobtail

PSY/MALES – TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC, Klubový víťaz, BOB – Ben Franklin Shaggy Edition, maj.: Jurkovi, CZ

SUKY/ FEMALES- TRIEDA ŠTENIAT/ BABY CLASS
VN1 –Shaggy Beauty Cover Girl, maj.: N. Zsemlye

SUKY/ FEMALES- TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC, Klubový víťaz, BOS – Barking Bobby´s Unbreakable Love, maj.: E. Jamborová

Bearded collie

PSY/ MALES –TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS
V1, CAJC, Klubový víťaz mladých, BIS JUNIOR- Belong To You Calimero, maj.: M. Pilná
V2 – Baccarat Black Silencia Antracit, maj.: E. Morcinek-Čapníková
V3- Ultimo Vanilka, maj.: J. Horil
Abs.- Hoster Tully Emiel Regis, maj. M. Jarzabek

PSY/MALES –TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CAC – Boomer Kasiterit, maj.: F. Smyčka

PSY/MALES- TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC, Klubový víťaz, BOB, BIS – Double Scotch Black Rob Roy, maj.: Muzslai+ Gecsei
V2, res.CAC- Alfio Lenzo NAcambel, maj.: N. Kopečná
V3- Black Cooper First Class, maj.: E. Bencsíková

PSY/MALES- TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
V1- Cherry Brandy od Emy Destinové, maj.: E. Morcinek-Čapníková

PSY/MALES- TRIEDA ČESTNÁ/HONOUR CLASS
V1 – Quissac Fawn Vanilka, maj.: F. Smyčka

PSY/MALES- TRIEDA FUNNY/ FUNNY CLASS
1 – DODGE BLACK DELINE, maj: K.Bilá

SUKY/FEMALES- TRIEDA ŠTENIAT/ BABY CLASS
VN1- Just Kasiterit de Chester, maj.: M. Pilná

SUKY/ FEMALES- TRIEDA DORASTU/PUPPY CLASS
VN1, BIS DORAST- Inis Witre Emiel Regis, maj.: H. Koničková

SUKY/FEMALES- TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CA – Dainty Dinah Kasiterit, maj.: K. Bilá
V2, res. CAC- Ketty Vanilka, maj.: Z. Outratová
V3- Auriga Brown Silencia Antracit, maj.: P. Pláčková

SUKY/ FEMALES- TRIEDA ŠAMPIÓNOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC, Klubový víťaz, BOS –Dynamite Debbie Kasiterit, maj.: M. Pilná
V2, res. CAC- Black Cooper Emerald, maj.: Z. Outratová
V3- Frainnewedd Emiel Regis, maj.: H. Koničková

SUKY/ FEMALES- TRIEDA VETERÁNOV/VETERAN CLASS
V1, BIS VETERAN- Black Cooper Bee Gees, maj.: B. Pásztóová

SUKY/FEMALES- TRIEDA ČESTNÁ/ HONOUR CLASS
V1- C´est La Vie Kasiterit, maj.: K. Bilá

FOTOGALÉRIA

BIS ICh. Double Scotch Black Rob Roy