Špeciálna výstava Bratislava, 17.03.2002

Rozhodca: Heidi Poschacher, A

Bearded collie

PSI /MALES –  TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS
V1, CAJC, Najkrajší mladý pes – Bright Glint´s Legendary Hugo, maj.: Kováčiková

PSI/ MALES – TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE CLASS
V1, CAC – Čtveráček od Emy Destinové, maj.: Molnárovi

PSI /MALES –  TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CAC – Willowmead Wish for Diamond, maj.: Zelinová

PSI /MALES –  TRIEDA VÍŤAZOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC, BOB, BOD – Scottsdale Esquire, maj.: Dejmkovi

SUKY/ FEMALES – TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS
V1, CAJC – Coco Chanel Piškótka, maj.: Planderová

SUKY/ FEMALES – TRIEDA STREDNÁ/ INTERMEDIATE
V1, CAC, BOS –  Little Black Flower Areca, maj.: Pásztoová
V2, Res.CAC – Firstprizebnear´s Z´Waikiki, maj.: Klímová

SUKY /FEMALES –  TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CAC – Beardcaper´s Exquisite Dea-Dro, maj.: Zelinová

SUKY/FEMALES –  TRIEDA VÍŤAZOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC –  Anny Na provázku, maj.: Dvořáková
V2, Res.CAC – Firstprizebear´s Very Brown, maj.: Hartmann & Klímová