Špeciálna výstava Nitra, 06.06.1998

Rozhodca: Sándor Szabó, H

Bearded collie

PSI /MALES – TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS
V1, CAJC – Nec plus Ultra De Chester, maj.: D.Netolická
V2 – Beethoven Black Piškótka, maj.: V. Sabol
V3 – Blackberry Piškótka, maj.: V.Lanák

PSI /MALES – TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CAC, BOB – Willowmead Wish for Diamond, maj.: D. Zelinová
V2, res. CAC – Firstprizebears Kilmarock, maj.: B. Hideghétyová
V3 – Simon Modrá, maj.: O. Borovský
V4 – Charlie Brown Černý Faun, maj.:

PSI /MALES – TRIEDA VÍŤAZOV/ CHAMPION CLASS
V1, CAC – Bren Black Lim-Boro, maj.: E. Čapníková

PSI/ MALES – TRIEDA VETERÁNOV/ VETERAN CLASS
V1, Najkrajší veterán – Alen Dea-Dro, maj.: M.Christopová

SUKY/ FEMALES – TRIEDA MLADÝCH/ JUNIOR CLASS
V1, CAJC – Brown Bambi Bee Piškótka, maj.: Z.Planderová
V2 – Dea-Dro Holly May, maj.: Bodnárová

SUKY /FEMALES – TRIEDA OTVORENÁ/ OPEN CLASS
V1, CAC – Extáze Black z Jelmáku, maj.: P.Vazdová
V2, res. CAC- Cindy Vox Dei. maj.: P.Babicová

SUKY /FEMALES – TRIEDA VÍŤAZOV/ CHAMPION CLASS
V1 CAC – Guste Black vom Hoesch, maj.: D.Zelinová

BOB – Willowmead Wish for Diamond,
maj.: Deana Zelinová