Špeciálna výstava so zadávaním CAC/CAJC,
Špeciálny víťaz
8. ročník Memoriálu Gabriely Horvath
L I P O V É

Rozhodca: Iveta Vojteková/SK

Dátum konania: 04.05.2024

Miesto konania:

Lipové (pri Zemianskej Olči, GPS: 47.8401855, 17.8555094).

1. uzávierka:  28.02.2024

2. uzávierka:  27.03.2024

3. uzávierka:  24.04.2024

www.onlinedogshows.sk

PRIHLÁŠKA  na stiahnutie 
PROPOZÍCIE  na stiahnutie 

Prihlášky je možné poslať aj v písomnej forme emailom na: [email protected] (podlieha potvrdeniu) alebo doporučene na adresu:
Monika Pilná,  946 14 Lipové 42.

Výstavné poplatky viď tabuľka nižšie.

BANKOVÉ SPOJENIE

Tatra banka, Hodžovo nám., Bratislava
Číslo účtu: 2942015221/1100
IBAN CODE: SK02 1100 0000 0029 42015221
SWIFT/BIC CODE: TATRSKBX
Majiteľ účtu: BBCK, Drieňová 11, 821 03 Bratislava

PRÍJEM PSOV OD 10.00 – 10.15 hod.
POSUDZOVANIE OD 10.30 hod.
SÚŤAŽE po skončení posudzovania BOB.

CAJC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy mladých môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede mladých.
CAC – čakateľstvo na Slovenského šampióna krásy môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 1 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov. 
RES. CAC – môžu získať pes a suka ocenené známkou výborný 2 v triede strednej, otvorenej, pracovnej a šampiónov, ak bol v danej triede udelený CAC. 
VÍŤAZ ŠV MLADÝCH – môžu získať pes a suka ocenené titulom CAJC. 
VÍŤAZ ŠPECIÁLNEJ VÝSTAVY – môže získať pes a suka ocenené titulom CAC. 
VÍŤAZ ŠV VETERÁNOV – môže získať pes a suka ocenené titulom V1 v triede veteránov.
VÍŤAZ PLEMENA (BOB) – môže získať pes alebo suka, ktoré získali titul Víťaz Špeciálnej výstavy, Víťaz ŠV mladých, Víťaz triedy veteránov.
BOS – najlepší z opačného pohlavia.
BIS ŠTENIAT – do súťaže postupujú všetky jedince ohodnotené VN1z triedy šteniat.
BIS DORASTU – do súťaže postupujú všetky jedince ocenené VN1 z triedy dorastu.
BIS MLADÝCH – do súťaže postupujú jedince ktoré získali titul Víťaz ŠV mladých.
BIS VETERÁN – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede veteránov.
BIS ČESTNÝCH TRIED – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede čestnej.
BIS FUNNY – do súťaže postupujú jedince ocenené známkou V1 v triede funny.
BIS – do súťaže postupujú jedince, ktoré získali titul BOB.

Súťaže

NAJKRAJŠÍ PÁR PSOV – pre psa a suku rovnakého plemena jedného majiteľa.
CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – najmenej tri jedince z jednej chovateľskej stanice, pochádzajúce najmenej z dvoch rôznych spojení.
POHÁR STAROSTKY OBCE LIPOVÉ – nastupujú všetky jedince zahraničných majiteľov bez ohľadu na plemeno, pohlavie a vek.

Na výstave sa posudzuje podľa výstavného poriadku SKJ a FCI. Prijatie prihlášky bude písomne potvrdené.
Na výstave sa môžu zúčastniť len jedince zapísané v plemenných knihách uznaných FCI. Vystavovateľ sa zaväzuje uhradiť výstavné poplatky aj v prípade, že sa na výstave z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní. Ak sa výstava neuskutoční z dôvodov nezavinených usporiadateľom, výstavné poplatky sa použijú na úhradu vzniknutých nákladov. Usporiadateľ má právo bez udania dôvodu neprijať psa na výstavu. Usporiadateľ nezodpovedá za škody spôsobené psom či psovi.

Každý pes musí mať veterinárny preukaz – PET PASSPORT s platnými očkovaniami proti besnote, psinke, parvoviróze a hepatitíde. Pet Passport musí majiteľ predložiť k veterinárnej kontrole.

Výstavné poplatky

Člen BBCK

Nečlen BBCK

 

1. uzáv.

2. uzáv.

3. uzáv.

1. uzáv.

2. uzáv.

3.uzáv.

Za prvého psa

30 €

35 €

45 €

40 €

45 €

55 €

Za druhého a ďalšieho psa

25 €

30 €

40 €

35 €

40 €

50 €

Trieda šteniec, dorast, veterán, čestná

15 €

20 €

30 €

25 €

30 €

40 €

Trieda funny

10 €

15 €

25 €

15 €

20 €

30 €

Súťaže

15 €

20 €

30 €

20 €

25 €

35 €