Vrhy 2015

Chovateľská stanica BLACK COOPER Blanka Pásztóová, Bajčská 16, 946 52 Imeľ Otec: Double Scotch Black Tambourine Man Matka: Black Cooper Glitter Dátum narodenia: 11.04.2015 Dátum párenia: 12.02.2015 Narodených: 1 pes a 3 suky, ponechaných 1 pes a 2 suky psi: 1...