Vrhy 1991

Chovateľská stanica DEA-DRO

Deana Zelinová, Tallerova 7, 811 02 Bratislava

Otec: Dutch Modrá
Matka: Annabel od Špačkú
Dátum narodenia: 15.04.1991
Narodených: 3 psov a 2 suky, ponechaných: 3 psi a 2 suky

Pes: 2 x čierny, 1 x trikolor
Suka: 1 x modrá, 1 x plavá

Pes CLIF čiernobiely
Pes CLIO čiernobiely
Pes CONTY trikolor
Suka CASIA plavobiela
Suka CLARA modrobiela