Vrhy 1992

Chovateľská stanica DEA DRO

Deana Zelinová, Tallerova 7, 811 02 Bratislava

Otec: Apollo Dea Dro
Matka: Aberna Černé Království
Dátum narodenia: 07.12.1992 Dátum párenia: 09.10.1992
Narodených: 3 psov a 5 suky, ponechaných: 3 psov a 5 súk

Pes: 2 x čierny, 1 x hnedý
Suka: 4 x čierna, 1 x hnedá

Pes EDO hnedobiely
Pes ELVIS čiernobiely
Pes ETIEN čiernobiely
Suka ELZA čiernobiela
Suka ERIKA hnedobiela
Suka ERNA čiernobiela
Suka ESMÉ čiernobiela
Suka ESTER čiernobiela

Chovateľská stanica DEA DRO

Deana Zelinová, Tallerova 7, 811 02 Bratislava
Otec: Civien Modrá
Matka: Annabell od Špačkú
Dátum narodenia: 15.04.1992 Dátum párenia: 16.02.1992
Narodených: 5 psov a 1 suky, ponechaných: 5 psov a 1 suky

Pes: 2x čierny, 2x plavý, 1x hnedý
Suka: 1x hnedá

Pes DASTY čiernobiely
Pes DONATELLO plavobiely
Pes DOMINGO hnedobiely
Pes DORIAN čiernobiely
Pes DUX plavobiely
Suka DELLI hnedobiela