Vrhy 2016

Chovateľská stanica BLACK COOPER

Blanka Pásztóová, Bajčská 16, 946 52 Imeľ
Otec: Double Scotch Black Tambourine Man
Matka: Black Cooper Hilton
Dátum narodenia: 12.08.2016
Dátum párenia: 13.06.2016
Narodených: 2 suky, ponechaných 1 suka

suky: 1 x modrobiela

Suka KNOCKOUT  modrobiela