Vrhy 2017

Chovateľská stanica BLACK COOPER

Blanka Pásztóová, Bajčská 16, 946 52 Imeľ
Otec: Double Scotch Black Tambourine Man
Matka: Black Cooper Hilton
Dátum narodenia: 15.11.2017
Dátum párenia: 15.09.2017
Narodených: 5 psov a 1 suka, ponechaných 4 psy
Pes LEMBONGAN čiernobiely
Pes LANCASTER čiernobiely
Pes LACOSTE čiernobiely
Pes LAS VEGAS čiernobiely