Vrhy 2021

Vrhy 2021

Chovateľská stanica SHAGGY EDITION
Jamborová Eleonóra, Pažitná 44, 91701 Trnava
Otec: Dustin Hoffman Shaggy Edition
Matka: SnowDowne Special for Europe Shaggy Edition
Dátum narodenia: 02.08.2021
Dátum párenia: 31.05.2021
Narodených: 2 psy a 2 suky, ponechaných 1 pes a 2 suky
Pes KIRK DOUGLAS čiernobiely
Suka KATE MIDDLETON čiernobiely
Suky KATHARINE HEPBURN čienobiely

Chovateľská stanica MAILA MEA
Martina Tóthová, Hôrka časť Kišovca 234, 059 12 okr Poprad
Otec: Shaggy Beauty Dance the night away
Matka: Esmeralda Kudlaty Tramp
Dátum narodenia: 07.09.2021
Dátum párenia: 05.07.2021
Narodených: 2 suky, ponechaných 1 suka
Suka: 1x čiernobiela
Suka AMELIA  čiernobiela

Chovateľská stanica: SPOD JASTRABEJ VEŽE
Petrík Tomáš, Tatranská Lomnica 61, 059 60 Vysoké Tatry.
Dátum narodenia: 01.11.2021
Otec: EMERSON Bambini di Praga/SPKP 1146
Matka: PERSJA MERIRE Millanion/SPKP 1155
1163 P ATREY
1164 P ARTEX
1165 P ARAGORN
1166 S ARVEN
1167 S ARIELLE
1168 S ARTEMIS
1169 S ATHENA
1170 S AFRODITA
1171 S AISHA