Pozvánka na KV

Milí priatelia, pozývame vás na Klubovú výstavu CAC na už tradičnom mieste Lipové. Bude sa konať 30.09.2023 a posudzovať bude pán Kevin Young z UK. Tešíme sa na vás.  

Termíny výstav na rok 2023

Termíny výstav na rok 2023 07.05.2023  Lipové – ŠV s CAC, posudzovateľ Mgr. Nadežda Střalková/CZ.30.09.2023  Lipové – KV s CAC, posudzovateľ Kevin Young/UK.

MDR1 Multi lieková rezistencia

MDR1 = Multi drug resistance 1 = Multi lieková rezistencia Pre každého majiteľa Bearded collie a OES/Bobtaila je dôležité vedieť o tejto genetickej mutácii, ktorá môže ohroziť život jeho psíka, dokonca môže spôsobiť jeho smrť. MDR1 je gén nazývaný multi lieková rezistencia. Mutácia tohto génu spôsobuje citlivosť na Ivermektín a ďalšie lieky. Psi s touto mutáciou reagujú citlivo […]

Dôležité informácie pre všetkých majiteľov a chovateľov!

Kynologické oddelenie SPZ nám zaslalo Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Poprosíme všetkých členov klubu aby sa s touto smernicou oboznámili a postupovali v jej zmysle.Zároveň informujeme členov, že došlo k zmene pomenovania “chránený […]

CEA a PRA ochorenia očí u Bearded collie

Na základe informácií z Anglicka, z prostredia klubu chovateľov Bearded collie, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na dedičné ochorenia očí u plemena Bearded collie, ktoré sa v poslednom období rozmohli – a to: Anomália oka kólií – Collie Eye Anomally (CEA) a Progresívna retinálna atrofia (PRA).So súhlasom MVDr. Hanky Ťokovej, chovateľky Bearded collie v chovateľskej […]