Oslava 30. výročia založenia SKJ

Dňa 25.11.2023 sa konala oslava 30. výročia založenia SKJ. Pri tejto príležitosti boli opäť ocenení úspešní a zodpovední chovatelia. ČÍTAŤ ĎALEJ…

Termíny výstav na rok 2024

Termíny výstav na rok 2024 4.5.2024 Špeciálna výstava/CACIveta Vojteková/SK. Chovateľská stanica Gandamak. 21.9.2024 Klubová výstava/CACKerstin Selle/DE. Chovateľská stanica Philemon.

Klubová výstava Lipové 30.9.2023

BEST IN SHOW KV 30.09.2023

Klubová výstava Lipové 30.9.2023 Rozhodca: Kevin YOUNG, UK CHOVATEĽSKÁ SKUPINA – víťaz BEARDED COLLIE – BLACK COOPER – CHOVATEĽ: PÁSZTÓOVÁ BLANKA BEARDED COLLIE PSY/MALE – TRIEDA DORAST/PUPPY CLASS 1 PHILABEG WIZARD, CMKU/BD/3391/-23/23, 03.02.2023 O: CIB GLENSPEY STARCRUISER M: JCH PHILABEG SLEEPING BEAUTY CH: BORTOLI SEVERINO MAJ: NETOLICKÁ DAGMAR VN1, BIS PUPPY PSY/MALE – TRIEDA MLADÝCH/JUNIOR […]

MDR1 Multi lieková rezistencia

MDR1 = Multi drug resistance 1 = Multi lieková rezistencia Pre každého majiteľa Bearded collie a OES/Bobtaila je dôležité vedieť o tejto genetickej mutácii, ktorá môže ohroziť život jeho psíka, dokonca môže spôsobiť jeho smrť. MDR1 je gén nazývaný multi lieková rezistencia. Mutácia tohto génu spôsobuje citlivosť na Ivermektín a ďalšie lieky. Psi s touto mutáciou reagujú citlivo […]

Dôležité informácie pre všetkých majiteľov a chovateľov!

Kynologické oddelenie SPZ nám zaslalo Usmernenie SKJ k vyhláške MPaRV SR č. 283/2020 Z.z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat, požiadavkách na odchyt túlavých zvierat a požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá. Poprosíme všetkých členov klubu aby sa s touto smernicou oboznámili a postupovali v jej zmysle.Zároveň informujeme členov, že došlo k zmene pomenovania “chránený […]

CEA a PRA ochorenia očí u Bearded collie

Na základe informácií z Anglicka, z prostredia klubu chovateľov Bearded collie, si dovoľujeme upriamiť Vašu pozornosť na dedičné ochorenia očí u plemena Bearded collie, ktoré sa v poslednom období rozmohli – a to: Anomália oka kólií – Collie Eye Anomally (CEA) a Progresívna retinálna atrofia (PRA).So súhlasom MVDr. Hanky Ťokovej, chovateľky Bearded collie v chovateľskej […]