OES Zdravie

Zmluvný klubový veterinárny lekár pre vyhodnocovanie RTG DBK, DLK a OCD

MVDr. Ivan Pašek
Orešianska 8881/1A
917 01 Trnava
tel: 0905 261 932

Certifikované laboratória pre vyšetrenia DNA ochorení

CEA DNA laboratórium OPTIGEN http://www.optigen.com
TNS DNA laboratória: OPTIGEN http://www.optigen.com
LABOKLIN www.laboklin.sk
GENOMIA www.genomia.cz
SLOVGEN www.slovgen.sk 

MDR1 = Multi drug resistance 1 = Multi lieková rezistencia

Pre každého majiteľa Bearded collie a OES/Bobtaila je dôležité vedieť o tejto genetickej mutácii, ktorá môže ohroziť život jeho psíka, dokonca môže spôsobiť jeho smrť.

MDR1 je gén nazývaný multi lieková rezistencia. Mutácia tohto génu spôsobuje citlivosť na Ivermektín a ďalšie lieky. Psi s touto mutáciou reagujú citlivo na podanie týchto liekov. Intenzita reakcie závisí od dávky lieku. Nízke dávky lieku, ktoré sú použité napr. v prípravkoch proti srdcovým červom nemusia vyvolať negatívnu reakciu. Typické dávky a a rôznorodosť liekov spôsobia reakciu u psov s dvoma kópiami mutácie, ale niektoré lieky – najčastejšie niektoré chemoterapeutiká –môžu spôsobiť reakciu aj u psov s jednou kópiou mutácie.

Psi – nositelia tohto génu môžu po podaní liekov (naspodu v zozname) trpieť  vážnymi neurologickými príznakmi, záchvatmi a niekedy nasleduje aj smrť.

Genetická mutácia MDR1 je dedičná.

Je možné nechať svojho psíka geneticky vyšetriť. Netreba odber krvi, stačí výter slín. Vyšetrením DNA svojho psíka viete, či nemusíte mať strach alebo či treba byť v strehu a hlavne, či treba o tom informovať ošetrujúceho veterinárneho lekára!