Zmluvný klubový veterinárny lekár pre vyhodnocovanie RTG DBK, DLK a OCD

MVDr. Ivan Pašek
Zvieracia klinika, Bratislavská 45, Trnava 917 01
tel: 0905 261 932

Zmluvný kluboví veterinárni lekári na vyšetrenie očí

MVDr. Miroslav Faga
Súkromná veterinárna klinka, Zavarská 11, Trnava
917 01 tel: 033/5501609, 910 394 309

Doc. MVDr. Alexandra Trbolová,
PhD. Univerzita veterinárneho lekárstva, Klinika chirurgie, ortopédie a rontgenológie,
Oddelenie veľkých zvierat, Komenského 73, Košice 040 01
tel: +421 (0)915984 659 klapka 2701

Certifikované laboratória pre vyšetrenia DNA ochorení

CEA DNA laboratórium OPTIGEN http://www.optigen.com
TNS DNA laboratória: OPTIGEN http://www.optigen.com
LABOKLIN www.laboklin.de
GENOMIA www.genomia.cz
SLOVGEN www.slovgen.sk

Podporte nás na Facebooku